Lips

ผลลัพธ์อยู่ใต้ (จำนวนวันหรือเดือน) วัน/เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละท่าน
ผลลัพธ์อยู่ได้ 6-10 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละท่าน
ผลลัพธ์อยู่ใต้ (จำนวนวันหรือเดือน) วัน/เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละท่าน
ผลลัพธ์อยู่ได้ 6-10 เดือน ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละท่าน
ลงสีริมฝีปาก  อย่างธรรมชาติ
ลีแอนส์ คิดค้น เรียนรู้และถ่ายทอดศาสตร์ชั้นสูง จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนาน ทำให้เราได้เทคนิคที่เป็นเลิศและโดดเด่นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อาร์ททิสของเราจะช่วยสร้างสรรค์ให้ริมฝีปากของคุณดูเปล่งปลั่ง ได้รูปที่สวยงาม มีสีสันดูสุขภาพดี และเป็นธรรมชาติมากที่สุด ให้คุณดูสดใสเปล่งปลั่งทั้งใบหน้าเชิญพบกับประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครที่ลีแอนส์

บริการลงสีริมฝีปาก อย่างธรรมชาติ 60 นาที / 4 ครั้ง
บริการเติมสีริมฝีปาก ( เคยลงสีขอบปากของลีแอนส์มาก่อนแล้ว ) 60 นาที / 3 ครั้ง