เทคนิคพิเศษเฉพาะของลีแอนส์

  • ลีแอนส์ตระหนักถึงความแตกต่างของสีผมและสีตาของลูกค้าแต่ละท่าน จึงได้คัดสรรสีที่เหมาะสมกับคุณเพื่อให้เกิด “True Colour Reality” อีกทั้งสีที่ลีแอนส์ใช้นั้นสกัดมาจากเปลือกไม้และพืชออแกนิค จึงมีความปลอดภัยสูง
  • ลีแอนส์เลือกใช้ Precision ­ขนาด 1mm. ผสมผสานกับศาสตร์ด้านการปรับแต่งสีและเทคนิค Natural Definition ซึ่งเป็นเอกลักษญ์เฉพาะของลีแอนส์ เพื่อให้คุณได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด
  • เพื่อความนุ่มนวลและแม่นยำในการระบายสีคิ้ว ลีแอนส์ใช้ ปากกาหัวเข็มระบบดิจิตอล ในการลงสีระดับผิวชั้นนอก คุณจึงแทบจะไม่รู้สึกเจ็บ และไม่มีเลือดออกขณะลงสี