จุดเด่นของลีแอนส์

  • จากร้านทำคิ้วอันโด่งดังในนาม อีราเบล (Erabelle) ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ลีแอนส์ (Leanne’s)”
  • ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี ลีแอนส์ถือเป็นหนึ่งในสถาบันทำคิ้วที่โด่งดังและมีความน่าเชื่อถือที่สุดในด้านการตกแต่งคิ้ว
  • ลีแอนส์คัดสรรและมอบการบริการที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทั้งทางด้านคุณภาพและสุขลักษณะ
  • ความสำเร็จของลีแอนส์นั้นมาจากการผสมผสานของ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ศิลปะความงามของคิ้ว ศาสตร์แห่งสีและอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง ตลอดจนทักษะขั้นสูงของพนักงาน
  • ลีแอนส์ออกแบบโครงคิ้วและสร้างสรรค์คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคุณในทุกขณะ แม้ยามที่คุณไม่ได้แต่งหน้า
  • ผู้เชี่ยวชาญของลีแอนส์ทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมและได้รับเกียรติบัตรจากสถาบัน Purebeau ประเทศเยอรมันนี
  • ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการวิเคราะห์โครงหน้าของคุณเพื่อออกแบบทรงและสีของคิ้วเพื่อให้เข้ากับรูปหน้า สีผม และสีตาของคุณ